Telefon: + 48 725 555 007

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE PROCEDUR UE RODO


Audyt - Przeprowadzimy audyt oraz sporządzimy szczegółowy raport

Audyt przygotowujący do rozporządzenia RODO zweryfikuje sytuację Twojej firmy i będzie podstawą do stworzenia rozwiązania szytego na miarę Twoich potrzeb.
Audyt obejmuje:
 • pracę w systemie warsztatowym, który pozwala zrozumieć proces zmian i nauczyć się funkcjonować w nowym środowisku,
 • wizję lokalna kluczowych lokalizacji np. serwerowni, archiwów zakładowych, pomieszczeń specjalnego przeznaczenia,
 • opracowanie szczegółowej mapy procesów przetwarzania danych,
 • weryfikację umów i regulaminów usług definiujących ramy przetwarzania danych osobowych.
Dodatkowo zyskujesz:
 • zebranie i uporządkowanie informacji o procesach przetwarzania danych w Twojej firmie,
 • precyzyjne oszacowanie czasu i kosztów etapu wdrożenia.

Wdrożenie - Wprowadzimy cały system organizacyjno – technologiczny.


Dobrze skonstruowany i poprawnie wdrożony system ochrony danych osobowych, pozwoli sprawnie funkcjonować Twojej firmie.
Wdrożenie obejmuje:
 • określenie na podstawie analizy ryzyka fizycznych i technicznych środków ochrony oraz implementacja niezbędnych procedur,
 • przygotowanie jednoznacznych wytycznych dla dostawców i administratorów narzędzi teleinformatycznych,
 • opracowanie programu naprawczego, eliminującego błędy ujawnione w skutek powstania incydentu,
 • ustalenie zasad komunikacji z podmiotami, których dane dotyczą, w tym wypracowanie mechanizmu pobierania i ewidencjonowania zgód.
Dodatkowo zyskujesz:
 • projekt rozwiązań gwarantujących sprawne działanie Twojej organizacji w nowym porządku prawnym,
 • uporządkowanie i zabezpieczenie od strony prawnej relacji z kontrahentami i klientami.


Dokumentacja - Przygotujemy procedury i dokumenty wymagane przez RODO.

 
Opracowanie procedur dopasowanych do zasad organizacyjnych Twojej firmy, pozwoli skutecznie i z łatwością działać w ramach nowych przepisów.
Dokumentacja obejmuje:
 • dostosowanie funkcjonujących procedur do nowych przepisów,
 • wprowadzenie dokumentów ułatwiających wdrażanie nowych pracowników w działanie w systemie ochrony danych,
 • ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i realną kontrolę nad bazami (w tym bazą kliencką),
 • stworzenie dokumentów i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych m.in. klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowo zyskujesz:
 • analizę dokumentów obecnie funkcjonujących w firmie,
 • wsparcie na każdym etapie tworzenia nowej dokumentacji.

Szkolenie - Przeprowadzimy szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników.Szkolenie daje możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, która pomoże Tobie i Twojej organizacji bezpiecznie funkcjonować w ramach nowych przepisów.
Szkolenie obejmuje:
 • przygotowanie merytoryczne zespołu do świadomego planowania działań,
 • poznanie sposobów postępowania z różnymi typami dokumentów w pracy personelu biurowego,
 • wyszkolenie kadry zarządzającej, właścicieli procesów oraz personelu przetwarzającego dane osobowe.
Dodatkowo zyskujesz:
 • dyżury informacyjne,
 • przygotowanie do świadomego planowania rozwoju firmy, w tym zawierania i rozwiązywania relacji biznesowych, zgodnego z nowym porządkiem prawnym.


Wsparcie - Poprowadzimy bieżącą obsługę systemu.


Przekazanie specjalistom bieżącej obsługi wprowadzonego systemu zapewni bezpieczeństwo danych, a Tobie pozwoli skupić się na realizacji celów biznesowych.
Wsparcie obejmuje:
 • prowadzenie komunikacji z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (czyli nowym GIODO),
 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
 • pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych (czyli nowego ABI),
 • bieżące opiniowanie technologii, rozwiązań i produktów związanych z przetwarzaniem danych albo ich zabezpieczaniem,
 • aktualizację dokumentacji wewnętrznej.
Dodatkowo zyskujesz:
 • wsparcie negocjacyjne przy zawieraniu umów i doborze dostawców,
 • pomoc w uzyskaniu certyfikatu zgodności z RODO.

hd_d4a2e7ad068b0afd7a641f43188194c9.jpg
hd_073946e4ef254a20187aaab34c1264a1.jpg
hd_b06b3ea8c3588fd801c2759a9f396eb2.jpg