Telefon: + 48 725 555 007

USŁUGI B+R

Badania i Rozwój (B+R) są ze sobą ściśle powiązane. Przyczyniają się do zwiększenia zasobów ludzkiej wiedzy w każdej dziedzinie życia. Dzięki połączeniu procesu badań i rozwoju powstają nowe produkty, technologie i inne innowacje, które sprzyjają rozwojowi gospodarki, a co za tym idzie polepszeniu jakości życia. Badania i rozwój zaliczane są jako pierwszy etap cyklu życia produktu. Prowadzenie prac rozwojowych i badawczych pozwala na opracowanie innowacyjnych produktów i usług.

INNTECO prowadzi szeroką aktywność B+R i posiada partnerskie kontakty z jednostkami akademickimi i niepublicznymi w kraju. Wszystkie działania badawczo - rozwojowe, prowadzone w firmie lub we współpracy z innymi podmiotami, stały się wypadkową możliwości technicznych, opartych na dostępności nowoczesnego sprzętu oraz warunków personalnych, związanych z obecnością nieprzypadkowych i ukierunkowanych specjalistów, którzy swoim autorytetem i entuzjazmem naukowym potrafili stworzyć zespół, pozwalający nam poszerzać wiedzę, aby rozwijać produkty o wysokiej wartości dodanej.

W zakresie prac badawczo-rozwojowych oferujemy prowadzenie badań naukowych na zamówienie: oprogramowanie, analizy, modele symulacyjne, optymalizacja procesów produkcyjnych, innowacje produktowe i usługowe


21641191_1588810734515977_5535910569459197459_o.jpg
19430149_1453776098039571_3974867057928271318_n.jpg
business-3188104__340.jpg