Telefon: + 48 725 555 007

DORADZTWO W ZAKRESIE INNOWACJI

Zakres usługi o charakterze proinnowacyjnym obejmuje analizę potrzeb przedsiębiorcy w zakresie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, a następnie pomoc w procesie wdrażania rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas analizy.


ANALIZA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA

Etap I - Analiza potrzeb, w zależności od uzgodnień z usługobiorcą może objąć następujące obszary:
1. Analiza pozycji rynkowej i modelu biznesowego
2. Analiza finansowa
3. Analiza systemu organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywanych technologii informacyjnych
4. Analiza dojrzałości technologicznej
5. Analiza zarządzania zasobami ludzkimi
6. Analiza innowacyjności produktowo-marketingowej.

DORADZTWO WE WDROŻENIU INNOWACJI

Etap II – Doradztwo we wdrożeniu opracowanej innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym, które w zależności od opracowanej innowacji może objąć:
1. Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju oraz uszczegółowienie tej wybranej
2. Opracowanie szczegółowego modelu finansowego
3. Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii
4. Poszukiwanie dostawcy technologii oraz przygotowanie i wsparcie w procesie negocjacji i przygotowaniu umowy
5. Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia oraz analiza ryzyka wdrożenia
6. Wsparcie w pilotażowym oraz pełnym wdrożeniu rozwiązania
7. Wsparcie w opracowaniu strategii zarządzania własnością intelektualną

laptop-3174729_1920.jpg
gear-192875_1280.jpg
conference-2110768_1920.jpg